שנת צמיחה

קשה מלאכת הגננות ולמרות זאת הבטחתי לעצמי לצמוח כל הזמן, לא לעצור במקום. גם במישור המקצועי וגם במישור האישי.
אני מאמינה שכשאנחנו צומחים אנחנו עושים פוטוסינטזה ונותנים חמצן למי שמסביבנו. אי-צמיחה היא בעיני הרבה יותר מעייפת.